Midlertidig hjemmeside for litauisk sjelesorg i Norge

(Det er forelřpig ingen litauisk katolsk prest fast bosatt i Norge)

Laikina lietuvių katalikų sielovados Norvegijoje svetainė

(Šiuo metu Norvegijoje nėra pastoviai esančių lietuvių katalikų kunigų)


Kunigas dr. Saulius Stumbra
Atsakingas už Bergeno lietuvių katalikų sielovadą.
Telefonas: (+370) 687 25915
El. paštas: saulius.stumbra@katolsk.no
Adresas: Katedros a. 6, LT-87131 Telüiai, Lietuva
 
Kunigas mgr. Valdemar Širvinski
Atsakingas už Moldės lietuvių katalikų sielovadą.
Telefonas: (+370) 67171688
El. paštas: sirvvalde@gmail.com
Adresas: Katedros a. 6, LT-87131 Telšiai, Lietuva
 
Kunigas dr. Ramūnas Norkus
Atsakingas už Oslo ir jo apylinkių lietuvių katalikų sielovadą.
Telefonas: (+370) 61860940
El. paštas: norkusr@gmail.com
Adresas: A. Jakšto g. 1, LT-44279 Kaunas, Lietuva
 

Žemiau rasite naudingas nuorodas ir pasiruošimo santuokos sakramentui paaiškinimą:

Nuorodos

 1. Katalikų Bažnyčios Norvegijoje oficialus interneto puslapis: www.katolsk.no
 2. Katalikiškų parapijų Norvegijoje sąrašas yra čia.
 3. Sužinoti kokiai katalikų parapijai Norvegijoje priklausote (nustatoma pagal gyvenamosios vietos Norvegijoje pašto kodą) galite čia.
 4. Į Norvegiją persikėlusių gyventi katalikų registraciją internetu galima atlikti čia.
 5. Valandų liturgija (populiariai vadinama brevijoriumi) yra Bažnyčios tikinčiųjų malda, skirta visiems, norintiems taip pašventinti dienos valandas. Kievienos dienos maldas rasite čia.
 6. Kiekvienos dienos liturginį kalendorių ir šv. Mišių skaitinius rasite čia.
 7. Katalikų Bažnyčios Lietuvoje oficialų interneto puslapį rasite čia.
 8. Šv. Raštą (Senasis ir Naujasis Testamentas) lietuvių kalba rasite čia.
 9. Katalikų Bažnyčios Katekizmą lietuvių kalba rasite čia.
 10. Krikščioniškų žiniasklaidos priemonių ir organizacijų interneto puslapių sąrašas čia.

Pasiruošimas santuokos sakramentui

Informacija nuo ko pradėti ir kaip paruošti dokumentus, reikalingus Katalikų Bažnyčioje sudaromam santuokos sakramentui, kai abudu sužadėtiniai yra Romos katalikai, kurie gyvena Norvegijoje, turi norvegišką ID kodą, tačiau planuoja tuoktis bažnyčioje Lietuvoje.

Pastaba: Norvegijoje pastoviai gyvenantys ir turintys norvegišką ID kodą (fřdselsnummer), santuokos sakramentą gali sudaryti taip pat Katalikų Bažnyčioje Norvegijoje. Tokia santuoka gali būti pripažinta Norvegijoe taip pat civiliniame lygmenyje, t.y. nebūtina eiti į tinghuset.

Norvegijoje taikoma pasiruošimo Santuokos sakramentui tvarka

Pagal Katalikų Bažnyčios teisę, pradedate priklausyti katalikų parapijai, kurios teritorijoje faktiškai pragyvenote bent 3 mėnesius (plg. Kanonų Teisės Kodeksas, kan. 102 ir kan. 107). Tai reiškia, kad gyvendami Norvegijoje ne kaip turistai ar klajokliai, o likdami čia ilgesnį laiką ir turėdami čia pastovią gyvenamąją vietą, tampate tos katalikiškos parapijos parapijiečiais, kurios teritorijoje šiuo metu gyvenate.

Kaip vyksta dokumentų paruošimas, reikalingų Sanuokos sakramento sudarymui?

A dalis

Norvegijoje:

Susisiekiate su Norvegijos katalikų parapijos, kuriai priklausote, klebonu (kreiptis patartina mažiausiai 5 mėn. iki planuojamos santuokos datos, su sąlyga, kad nei vienas iš sužadėtinių anksčiau neturėjo civilinių ar bažnytinių santuokų su trečiaisiais asmenimis).

Jeigu vienas iš sužadėtinių anksčiau jau buvo sudaręs civilinę santuoką su trečiu asmeniu ir yra išsiskyręs/-usi, į kunigą reikia kreiptis maždaug prieš metus iki planuojamos santuokos datos ir būtinai informuoti jį apie turėtą civilinę santuoką.

Jeigu santuoka ne tik civilinė, bet buvo sudarytas ir santuokos sakramentas, tokio atvejo nagrinėjimas perduodamas bažnytiniam teismui (Tribunolui), kuris nagrinėja ar santuokos sakramentas buvo galiojančiai sudarytas. Tai daug laiko reikalaujantis procesas (dažnai apie 1 -2 metus) ir jis nebūtinai baigiasi santuokos sakramento pripažinimu negaliojančiai sudarytu.

Kuriai parapijai Norvegijoje priklausote, galite sužinoti pagal Jūsų gyvenamosios vietos Norvegijoje pašto kodą. Parapijų pagal pašto kodą sąrašas yra čia.

Parapijos Norvegijoje klebonui pristatote Išrašą iš krikštų knygos, su įrašais apie tai, kad esate laisvo stovio (kad įrašų apie sudarytą santuoką nėra) ir apie priimtą Sutvirtinimo sakramentą. Šiuos dokumentus gaunate iš tos bažnyčios klebono, kurioje buvote pakrikštyti. Dokumentas turi būti F. 1/14 formos, kuri yra skirta pateikti užsienyje.
Svarbu: tarp Laisvo stovio liudijimo išdavimo ir numatytos santuokos datos negali būti ilgesnis nei 6 mėn. laiko tarpas.
Pastaba: netinka pažymėjimas, kurį gavote krikšto dieną, Krikšto sakramentui prisiminti.

Jeigu tuokiatės Lietuvoje, pristatote iš Skatteetaten gautą pažymą „Utskrift av opplysninger registrert i Det sentrale folkeregister“ (užsakoma internetu, spausti čia), patvirtinančią Jūsų šeimyninę padėtį. Jeigu planuojate tuoktis Norvegijoje, iš Skatteetaten pristatote „Prřvingsattest“. Ši pažyma pagal Norvegijos įstatymus galioja 4 mėn.

Pastaba: jeigu vis dar neturite norvegiško ID kodo, pasirūpinkite jį gauti, nes be jo Skatt neišduos reikalingos pažymos apie šeimyninę padėtį.

Pristatote pažymą apie išklausytą Pasirengimo santuokai kursą, arba dėl tokio kurso tariatės su parapijos Norvegijoje kunigu.

Nurodote klebonui Norvegijoje Jūsų planuojamos santuokos tikslią datą ir bažnyčios Lietuvoje pilną pavadinimą bei jos tikslų adresą.

Lietuvoje:

Tariatės su bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis klebonu dėl santuokos datos ir laiko. Kreiptis į kleboną privaloma likus ne mažiau kaip 5 mėn. iki planuojamos santuokos datos.

Jį informuojate, kad pastoviai gyvenate Norvegijoje.

Norvegijoje esančios parapijos klebonas kartu su Jumis užpildo „Priešsantuokinės apklausos anketą“ Notice of intended marriage, Norvegijoje esančios parapijos klebonas suteikia „Leidimą tuoktis už parapijos ribų“ ir ją perduoda į kuriją Norvegijoje, kur anketa, vyskupo pasirašoma, užantspauduojama ir siunčiama į Lietuvoje esančios vyskupijos kuriją, kuriai priklauso Jūsų pasirinkta bažnyčia (jeigu santuoka planuojama Norvegijoje, paruošta byla perduodama klebonui tos bažnyčios, kurioje planuojate tuoktis). Kurija Lietuvoje, gavus tokią bylą, ją patvirtina antspaudu ir perduoda klebonui tos bažnyčios, kur planuojate tuoktis. Turėdamas šiuos dokumentus, klebonas laimina Jūsų santuoką. Dokumentų patvirtinimu ir persiuntimu į Lietuvoje esančią kuriją rūpinasi Norvegijoje esanti kurija, ji taip pat padengia pašto išlaidas. Jeigu pora norėtų, kad santuokos dokumentai būtų siunčiami ne paštu, bet kurjerių tarnybos pagalba, apie tai būtina informuoti pildant dokumentus. Kurjerių tarnybos išlaidas padengia pati pora.

Visų dokumentų sutvarkymui ir persiuntimui į Lietuvą reikia pakankamo laiko, todėl laiku (4 mėn. iki santuokos) pristatykite klebonui Norvegijoje visus reikalingus dokumentus:

 1. asmens dokumentus;
 2. krikšto ir laisvo stovio liudijimus (būtinai F. 1/14 forma);
 3. sutvirtinimo liudijimus;
 4. Skatteetaten pažymas (išimties atveju Lietuvos įstaigos pažymas apie šeimyninę padėtį su vertimu);
 5. Pasirengimo santuokai kursų baigimo pažymą
 6. bažnyčios, kurioje tuoksitės, tikslų pavadinimą, adresą
 7. Jūsų santuokos liudininkų tikslius duomenis: vardas, pavardė, tikslus adresas su pašto kodu, gimimo data, vieta (miestas), norvegiškas ID kodas, jei gyvena Norvegijoje.

B dalis

Kreiptis į bažnyčios, kurioje ketinate sudaryti santuokos sakramentą kunigą privaloma likus ne mažiau kaip 5 mėnesiai iki planuojamos santuokos datos.

Jeigu kunigas Jus informuoja, kad santuokos dokumentus ruoš jis pats, tiksliai išsiaiškinkite kokių dokumentų reikės ir kada turite juos pristatyti į bažnyčią kur tuoksitės. Kunigas gali paprašyti, kad iš Norvegijos gautumėte "Leidimą tuoktis už parapijos ribų". Dėl jo kreipkitės į savo parapijos Norvegijoje kleboną.

Dėl visų kitų dokumentų ir pasiruošimo eigos palaikykite kontaktą su bažnyčios, kur vyks santuoka, kunigu.

Svarbu: Pasirengimo santuokai kursai Norvegijoje vyksta norvegų arba anglų kalba. Dėl jų reikia kreiptis į artimiausios katalikų parapijos kunigą.